شریان زانویی تحتانی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان تیبیال قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان تیبیال خلفیPosterior tibial artery:
Is a continuation of the popliteal artery as one of its terminal branches. It carries blood to the posterior compartment of the leg and plantar surface of the foot

:شریان تیبیال خلفی
به عنوان یکی از شاخه های انتهایی ادامه شریان پوپلیته آل است. این شریان خونرسانی قسمت خلفی ساق و کف پا را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *