شریان تیبیال خلفی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان پلانتار داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان تیبیال قدامی
Anterior tibial artery:
Emerges from the popliteal artery about 3cm under the knee joint at the distal border of the popliteus muscle and passes proximal to the interosseous membrane to the extensor site of the lower extremity

:شریان تیبیال قدامی
این شریان ۳ سانتی متر پایین تر از مفصل زانو در پایین عضله پوپایتئوس از شریان پوپلیته آل جدا می شود. از قسمت پروگزیمال غشای بین استخوانی به بخش اکستنسوری اندام تحتانی می رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *