دندان های نیش
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
دندان های آسیاب بزرگ
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب کوچک


Premolar teeth :
Are transitional teeth located between the canine and molar teeth

:دندان های آسیاب کوچک
دندان های متغیری که که بین دندان های نیش و آسیاب بزرگ قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *