ورید پشتی عمقی پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
رباط فاندیفورم پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

پره پوس


Prepuce :

The fold of skin that covers the head of the penis

:پره پوس

چین پوستی که سر پنیس را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *