پره پوس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
رباط آویزان کننده پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

رباط فاندیفورم پنیس


Fundiform ligament of the penis :

Is a specialization, thickening, of the superficial fascia extending from the linea alba of the lower abdominal wall

:رباط فاندیفورم پنیس

ضخیم شدگی اختصاصی فاسیای سطحی است که از خط سفید قسمت تحتانی دیواره شکم ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *