رباط فاندیفورم پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
تونیکا واژینالیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

رباط آویزان کننده پنیس


Suspensory ligament of the penis :

Has a triangular form and fixes the penis to the pubic bone

:رباط آویزان کننده پنیس

شکل مثلثی داشته و پنیس را به استخوان پوبیس وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *