رباط آویزان کننده پنیس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
تونیکا آلبوژینه آ
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

تونیکا واژینالیس


Tunica vaginalis :

Is the pouch of serous membrane that covers the testes

: تونیکا واژینالیس

کیسه ای از غشای سروزی است که بیضه ها را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *