پیشابراه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
پیشابراه غشائی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پیشابراه پروستاتیک


Prostatic urethra:
The widest and most dilatable part of the urethra canal, is about 3 cm long. It runs almost vertically through the prostate from its base to its apex

:پیشابراه پروستاتیک
عریض ترین و گشادترین قسمت پیشابراه است که حدود ۳ سانتی متر طول دارد. پیشابراه به صورت عمودی از قاعده تا راس پروستات کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *