ورید های ریوی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
دریچه ی میترال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان پولمونری


Pulmonary artery:
The artery carrying blood from the right ventricle of the heart to the lungs for oxygenation

:شریان پولمونری
شریانی که از بطن راست قلب خون را به ریه ها جهت دریافت اکسیژن منتقل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *