آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شریان پولمونری
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

ورید های ریوی


Pulmonary veins:
Are the veins that transfer oxygenated blood from the lungs to the heart

:ورید های ریوی
سیاهرگ هایی هستند که خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب حمل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *