اسفنکتر پیلور
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
کانال پیلور
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

آنتروم پیلورPyloric Antrum : Is the initial portion of the pylorus. It is near the bottom of the stomach, proximal to the pyloric sphincter, which separates the stomach and the duodenum

بخش ابتدایی پیلور می باشد. نزدیک به انتهای معده قرار داشته و نسبت به اسفنکتر پیلور پروگزیمال است و معده و دئودنوم را از هم جدا می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *