تنه ی معده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
آنتروم پیلور
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

اسفنکتر پیلور


Pyloric sphincter : Is a ring of smooth muscle that connects the stomach and small intestine

حلقه ای از عضلات صاف است که معده را به روده کوچک متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *