شریان اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان بین استخوانی قدامی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان رادیال

Radial artery:
Originates in the cubital fossa from the brachial artery. It traverses the lateral aspect of the forearm

:شریان رادیال
در حفره کوبیتال از شریان بازویی جدا می شود. این شریان در سمت خارج ساعد طی مسیر می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *