بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس

بن بست رحمی مثانه ای
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
بیضه
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس


Rectouterine pouch or pouch of Douglas :

Extension of peritoneum between the posterior wall of uterus and the rectum in females. It is the most dependent part of the peritoneal cavity

: بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس

امتداد صفاق بین دیواره ی خلفی رحم و رکتوم در خانم ها است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *