پاپیلای کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
هرم کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

ستون های کلیوی


Renal column :
Is a medullary extension of the renal cortex in between the renal pyramids

:ستون های کلیوی
امتداد قشر کلیوی به درون مدولا هستند که مابین هرم ها قرار می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *