شریان های ریوی راست و چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نایژک های لوبی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

وریدهای ریوی راست و چپ

Right and left pulmonary veins:
Are responsible for carrying oxygenated blood from the lungs back to the left atrium of the heart

:وریدهای ریوی راست و چپ
مسئول برگرداندن خون اکسیژن دار از ریه ها به دهلیز چپ هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *