وریدهای ریوی راست و چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نایژک های لوبی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

نایژک های لوبی راست


Right lobar bronchi:
The right bronchus divides into three lobar bronchi that respectively supply the three right pulmonary lobes

:نایژک های لوبی راست
نایژه راست به سه نایژک لوبی تقسیم میشود که هرکدام وارد یکی از سه لوب ریوی راست می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *