نایژک های لوبی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
دیافراگم
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

نایژک های لوبی چپ


Left lobar bronchi:
The left bronchus divides into two lobar bronchi that respectively supply the two left pulmonary lobes

:نایژک های لوبی چپ
نایژه چپ به دو نایژک لوبی تقسیم میشود که هرکدام وارد یکی از دو لوب ریوی چپ می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *