نایژک های لوبی چپ
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
ستون دیافراگمی راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

دیافراگمDiaphragm:
Is a thin skeletal muscle that sits at the base of the chest and separates the abdomen from the chest

:دیافراگم
عضله اسکلتی و نازک است که در قاعده قفسه ی سینه قرار داشته و قفسه سینه را از شکم جدا می کند

2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *