سمفیز پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
عضله سرینی بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

مفصل ساکروایلیاک


Sacroiliac joint:
Is the joint between the sacrum and the ilium bones of the pelvis, which are connected by strong ligaments

:مفصل ساکروایلیاک
مفصل بین استخوانهای ساکروم و ایلیوم لگن است که توسط رباط های محکمی به هم وصل شده اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *