حفره ی پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
کونکا
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ اسفنوئید

ستیغ اسفنوئید


Sphenoidal crest:
The anterior surface of the body of sphenoid presents, in the middle line, a vertical crest, the sphenoidal crest, which articulates with the perpendicular plate of the ethmoid, and forms part of the septum of the nose

ستیغ اسفنوئید:

ستیغ اسفنوئید یک خط عمودی در خط میانی سطح قدامی تنه ی اسفنوئید است که با صفحه ی عمودی اتموئید مفصل می شود و بخشی از سپتوم بینی را شکل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *