مفصل کوستوورتبرال
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
تنه مهره ای
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

طناب نخاعی
Spinal cord:
Is about 18 inches long and runs from the brainstem to the 1st lumbar vertebra which protected within the spinal canal

:طناب نخاعی
حدود ۱۸ اینچ طول دارد و از ساقه مغز تا اولین مهره کمری امتداد دارد و توسط کانال نخاعی حفاظت می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *