طناب نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
زائده خاری
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

تنه مهره ای


Vertebral body:
Is the weight-bearing component of vertebra which its size increases as the vertebral column descends. The superior and inferior aspects of the vertebral body are lined with hyaline cartilage. Adjacent vertebral bodies are separated by an intervertebral disc

:تنه مهره ای
بخش تحمل کننده ی وزن بدن می باشد که سایز(اندازه ) آن همگام با پایین رفتن کانال مهره ای، افزایش می یابد. سطوح فوقانی و تحتانی بدنه مهره با غضروف هیالین پوشیده شده اند. بدنه مهره های مجاور هم با یک دیسک بین مهره ای از هم جدا می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *