زائده ی کورونوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
سوراخ بیضی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

خار اسفنوئید

خار اسفنوئید


Spine of sphenoid:
A posterior and downward projection from the greater wing of the sphenoid bone on either side, located posterolateral to the foramen spinosum

خار اسفنوئید:

یک برجستگی خلفی و رو به پایین از بال بزرگ استخوان اسفنوئید در هر طرف که در خلف و خارج سوراخ خاری قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *