مفاصل کوستوکوندرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
دسته جناغ
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل استرنوکوستال


Sternocostal joint :
Connect the sternum with the costal cartilages of the true ribs

:مفصل استرنوکوستال
جناغ را به غضروف دنده ای دنده های حقیقی متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *