مفصل کوستوترانسورس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مفصل استرنوکوستال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفاصل کوستوکوندرال


Costochondral joints :
Are the joints between the ribs and costal cartilage in the front of the rib cage

:مفاصل کوستوکوندرال
مفاصلی هستند که مابین دنده ها و غضروف های دنده ای در قدام قفسه ی سینه تشکیل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *