اثر مجرای وستیبولی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

حفره ی تحت قوسی

حفره ی تحت قوسی


Subarcuate fossa:
An irregular depression on the posterior surface of the petrous portion of the temporal bone just below its crest and above and lateral to the internal acoustic meatus

حفره ی تحت قوسی:

فرورفتگی منظم بر سطح خلفی بخش پتروس استخوان گیجگاهی دقیقا زیر ستیغ آن و بالا و خارج مجرای گوشی داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *