حفره ی تحت قوسی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان سینوس پتروزال فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ ماستوئید

سوراخ ماستوئید


Mastoid foramen:
A hole in the posterior border of the temporal bone that transmits a Mastoid emissary vein to the sigmoid sinus and a small branch of the occipital artery, the posterior meningeal artery to the dura mater

سوراخ ماستوئید:

سوراخی در کنار خلفی استخوان گیجگاهی که ورید خروجی ماستوئید را به سینوس سیگموئید متصل می کند و شاخه ی کوچکی از شریان پس سری را به نام شریان مننژیال خلفی برای خونرسانی سخت شامه منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *