سوراخ ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان سینوس پتروزال تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان سینوس پتروزال فوقانی

ناودان سینوس پتروزال فوقانی


Groove for superior petrosal sinus:
The superior border of petrous part, the longest, is grooved for the superior petrosal sinus

ناودان سینوس پتروزال فوقانی:

لبه فوقانی بخش پتروس (بلندترین کنار پتروس) محل قرارگیری سینوس پتروزال فوقانی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *