ناودان سینوس پتروزال فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان برای سینوس عرضی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان سینوس پتروزال تحتانی

ناودان سینوس پتروزال تحتانی


Groove for inferior petrosal sinus:
A shallow groove between the posterior border of petrous of temporal bone and basilar occipital bone

ناودان سینوس پتروزال تحتانی:

ناودان سینوس پتروزال تحتانی : ناودان باریکی بین کنار خلفی پتروس استخوان گیجگاهی و بخش قاعده ای استخوان پس سری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *