سخت شامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فضای زیر عنکبوتیه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فضای ساب دورال


Subdural space:
Situated beneath the dura mater or between the dura mater and the arachnoid membrane

:فضای ساب دورال
در عمق سخت شامه یا بین سخت شامه و غشای عنکبوتیه قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *