خار بینی قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
سوراخ فوق چشمی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

قوس ابرویی

 قوسهای ابرویی


Superciliary arch:
A broad bony ridge extending bilaterally from the glabella on either side, above the orbital margin of the frontal bone

قوس ابرویی:

برجستگی استخوانی پهنی که از گلابلا به هر دو طرف کشیده شده و بالای حاشیه کاسه چشمی استخوان پیشانی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *