مهره اکسیس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
زائده ادونتوئید
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رویه های مفصلی فوقانی و تحتانیSuperior and inferior articular facets :
Each vertebra has two sets of facet joints. One pair faces upward (superior articular facet) and one downward (inferior articular facet)

:رویه های مفصلی فوقانی و تحتانی
هر مهره دارای دو گروه از رویه های مفصلی است. یک جفت به سمت بالا (رویه مفصلی فوقانی) و یک جفت به سمت پایین (رویه مفصلی تحتانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *