شریان ارتباطی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان مغزی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان مخچه ای فوقانی


Superior cerebellar artery:
Arises from the distal basilar artery, just below the posterior cerebral artery and typically supplies superior half of the cerebellum

:شریان مخچه ای فوقانی
از شریان قاعده ای درست قبل از شریان مغزی خلفی منشا می گیرد و معمولا نیمه فوقانی مخچه را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *