شریان مغزی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان مخچه ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان ارتباطی خلفیPosterior communicating artery:
Originates from the posterior aspect of the C7 segment of the internal carotid artery and extends posteriormedially to anastomose with the ipsilateral posterior cerebral artery and form part of the circle of Willis

:شریان ارتباطی خلفی
از سطح خلفی قسمت C7 شریان کاروتید داخلی منشا می گیرد و به سمت خلف و داخل امتداد دارد تا با شریان مغزی خلفی همان سمت آناستوموز کند و بخشی از حلقه ویلیس را تشکیل دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *