شریان ارتباطی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان ارتباطی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان مغزی قدامی


Anterior cerebral artery:
smaller branch of internal carotid artery which supplies the medial aspect of the cerebral hemispheres back to the parietal lobe

:شریان مغزی قدامی
شاخه کوچکتر شریان کاروتید داخلی است که سطح داخلی نیمکره های مغزی را تا بخش خلفی لوب گیجگاهی خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *