شریان کاروتید خارجی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان زبانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان تیروئید فوقانیSuperior thyroid artery:
Arises from the external carotid artery just below the level of the greater cornu of the hyoid bone and ends in the thyroid gland

:شریان تیروئید فوقانی
از شریان کاروتید خارجی دقیقا در زیر سطح شاخ بزرگ استخوان هایوئید جدا می شود و در غده تیروئید تمام می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *