مثلث فوق مجرایی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
حفره ی گیجگاهی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

ستیغ فوق ماستوئید

ستیغ فوق ماستوئید


Supramastoid crest:
Ridge that forms the posterior root of the zygomatic process of the temporal bone

ستیغ فوق ماستوئید:

برآمدگی سازنده ی ریشه ی خلفی زائده ی زایگوماتیک استخوان گیجگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *