خط گیجگاهی فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
ستیغ فوق ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

مثلث فوق مجرایی

مثلث فوق مجرایی


Suprameatal triangle:
Situated between the posterior root of the zygomatic process and the posterior wall of the external acoustic meatus

مثلث فوق مجرایی:

بین ریشه ی خلفی زائده ی زایگوماتیک و دیواره ی خلفی مجرای گوشی خارجی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *