خط گیجگاهی تحتانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
مثلث فوق مجرایی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

خط گیجگاهی فوقانی

خط گیجگاهی فوقانی


Superior temporal line:
The upper of two curved lines on the parietal bone; it marks the outer limit of attachment of the temporalis muscle

خط گیجگاهی فوقانی:

خط بالایی از دو خط مایل بر استخوان آهیانه که حد خارجی اتصال عضله ی گیجگاهی را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *