شکاف پتریگوماگزیلاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
خط گیجگاهی فوقانی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

خط گیجگاهی تحتانی

خط گیجگاهی تحتانی


Inferior temporal line:
The lower of two curved lines on the parietal bone that marks the outer limit of attachment of the temporalis muscle

خط گیجگاهی تحتانی:

خط پایینی از دو خط مایل بر استخوان آهیانه که حد خارجی اتصال عضله ی گیجگاهی را مشخص می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *