تکمه ی مخروطی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
زائده کوراکوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

حفره فوق خاریSupraspinous fossa : A smooth concavity above the scapular spine on the dorsal surface of the scapula that gives origin to the supraspinatus muscle

حفره فوق خاری: یک حفره مقعر صاف بر روی سطح خلفی کتف در بالای خارکتف که مبدا عضله فوق خاری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *