حفره فوق خاری
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
زائده آکرومیون
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده کوراکوئید


Coracoid process : Is a small hook-like structure on the lateral edge of the superior anterior portion of the scapula and articulates with the humerus and clavicle bones

زائده کوراکوئید: یک ساختار کوچک قلاب مانند در لبه خارجی قسمت قدامی فوقانی کتف است که با استخوانهای بازو و ترقوه مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *