زائده کوراکوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
حفره گلنوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده آکرومیونAcromion process :Is a bony process on the scapula. It is a continuation of the scapular spine, and hooks over anteriorly

زائده آکرومیون: یک زائده استخوانی روی کتف است. که در ادامه خار کتف قرار داشته وبه سمت قدام از بالا قلاب میزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *