عصب پیشانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب فوق چشمی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب فوق ترقوه ای
Supratrochlear nerve :
Provide sensory innervation to Upper eyelid and conjunctiva

:عصب فوق ترقوه ای
عصب دهی حسی به پلک فوقانی و ملتحمه را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *