عصب افتالمیک
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب فوق ترقوه ای
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پیشانی


Frontal nerve :
Divides into two branches: Supratrochlear branch and Supraorbital branch

:عصب پیشانی
به دو شاخه فوق قرقره ای و شاخه فوق چشمی تقسیم می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *