شیپور استاش
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
پرده صماخ
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله ی کشنده ی پرده صماخ


Tensor tympani muscle :

:عضله کشنده ی پرده صماخ

Origin: Auditory tube

مبدا: لوله ی شنوایی

Insertion: Handle of malleus

انتها: دسته ی استخوان چکشی

Innervation: Nerve to medial pterygoid muscle

عصب دهی: عصب برای عضله پتریگوئید داخلی

Function: Tensing the tympanic membrane

عملکرد: کشیدن پرده صماخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *