عضله ی کشنده ی پرده صماخ
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
اومبو
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

پرده صماخ


Tympanic membrane :
Thin layer of tissue in the human ear that receives sound vibrations from the outer air and transmits them to the auditory ossicles

:پرده صماخ
بافت نازکی در گوش انسان که ارتعاشات صدا را از گوش خارجی دریافت کرده و آن ها را به استخوانچه های گوش منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *