عضله ی طولی تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
سوراخ کور زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

شیار انتهایی زبان


Terminal sulcus of tongue :
A V-shaped groove on the surface of the tongue, marking the separation between the anterior (oral or horizontal) and the posterior (pharyngeal or vertical) parts

:شیار انتهایی زبان
یک شکاف v شکل روی سطح زبان که مرز جدایی قسمت قدامی (دهانی یا افقی) و قسمت خلفی (حلقی یا عمودی) زبان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *