تاج شعاعی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
ستون قدامی فورنیکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تالاموس
Thalamus :

Is a large, symmetrical structure that makes up most of the mass of the diencephalon. A large number of neural pathways travel through the thalamus, including all of the sensory pathways other than those devoted to olfaction

: تالاموس

ساختاری بزرگ و قرینه می باشد که بخش عمده دیانسفال را تشکیل می دهد. تعداد زیادی از مسیر های عصبی که از تالاموس عبور می کنند شامل تمام مسیر های حسی بجز موارد مربوط به بویایی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *